j7zmhqi5bx_____Aubrieta-gracilis-Florado-Blue-Eye_32513_19

aubrieta

08.04.2022

Raná série je květem i stavbou podobná sérii Kite.

Florado je ale vzrůstnější a potřebuje o 1-2 týdny

delší kultivaci.