sadamc9j9k_____pers

ekologie a udržitelnost

08.04.2022

Stejně, jako v jiných odvětvích, je i v okrasném zahradnictví stále důležitější zodpovědný růst. Významnými tématy jsou používání pesticidů, regulátory růstu, voda, energie a pracovní podmínky. I když jsme to v té době tak neříkali, udržitelné myšlení a jednání bylo naším hlavním principem již od založení společnosti v roce 1941.

Klademe velký důraz na odpovědné řízení s ohledem na lidi a životní prostředí a považujeme to za předpoklad růstu. Spolupracujeme s mnoha partnery na udržitelnosti, protože to je konečný cíl každého v dodavatelském řetězci.“

Také jsme formulovali dva konkrétní cíle udržitelnosti pro rok 2025: snížení používání chemických pesticidů o 30 procent a snížení emisí CO2 o 25 procent.

Všechny naše výrobní závody jsou certifikovány podle mezinárodně uznávaného standardu MPS-A (Milieu Programma Sierteelt). Jedná se o nejvyšší úroveň certifikace v květinářství a rostlinné výrobě a pokrývá aspekty přípravků na ochranu plodin, hnojiv, energie, vody a odpadu. Neonikotinoidy jsou v našich výrobních závodech zakázány. Místo toho používáme biologickou ochranu plodin.

Naše mateřské závody v Etiopii a Keni mají stříbrnou certifikaci MPS Socially Qualified (SQ) nebo KFC (Kenya Flower Council). Tato certifikace ukazuje, že naše řízky jsou vyráběny za dobrých pracovních podmínek.

Jsme hluboce zapojeni do našich místních komunit. V našich mateřských závodech a jejich okolí v Africe jsme zavedli zlepšení v oblasti zdraví, dobrých životních podmínek a vzdělávání pro místní komunity. Iniciativy sahají od budování škol a očkovacích programů až po poskytování zařízení na čistou pitnou vodu.

 

Stejně jako v jiných odvětvích je v okrasném zahradnictví stále důležitější zodpovědný růst. Významnými tématy jsou používání pesticidů, regulátory růstu, voda, energie a pracovní podmínky. I když jsme to v té době tak neříkali, udržitelné myšlení a jednání bylo naším hlavním principem již od založení společnosti v roce 1941.
Klademe velký důraz na odpovědné řízení s ohledem na lidi a životní prostředí a považujeme to za předpoklad růstu. Spolupracujeme s mnoha partnery na udržitelnosti, protože to je konečný cíl každého v dodavatelském řetězci.“
Také jsme formulovali dva konkrétní cíle udržitelnosti pro rok 2025: snížení používání chemických pesticidů o 30 procent a snížení emisí CO2 o 25 procent.
Všechny naše výrobní závody jsou certifikovány podle mezinárodně uznávaného standardu MPS-A (Milieu Programma Sierteelt). Jedná se o nejvyšší úroveň certifikace v květinářství a rostlinné výrobě a pokrývá aspekty přípravků na ochranu plodin, hnojiv, energie, vody a odpadu. Neonikotinoidy jsou v našich výrobních závodech zakázány. Místo toho používáme biologickou ochranu plodin.
Naše mateřské závody v Etiopii a Keni mají stříbrnou certifikaci MPS Socially Qualified (SQ) nebo KFC (Kenya Flower Council). Tato certifikace ukazuje, že naše řízky jsou vyráběny za dobrých pracovních podmínek.
Jsme hluboce zapojeni do našich místních komunit. V našich mateřských závodech a jejich okolí v Africe jsme zavedli zlepšení v oblasti zdraví, dobrých životních podmínek a vzdělávání pro místní komunity. Iniciativy sahají od budování škol a očkovacích programů až po poskytování zařízení na čistou pitnou vodu.